KOMUNIKAT

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

jest dostępny dla Interesantów w każdy dzień urzędowania w godzinach:

-poniedziałek, środa, czwartek od 700 do 1500

- wtorek od  700 do 1600

- piątek od 700 do 1400

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo każdy Interesant jest zobowiązany do zastosowania się do reżimu sanitarnego obejmującego konieczność

zakrycia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

 

Rekomenduje się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną:

Dział Obsługi Administracyjnej:

tel. 52 30 36 230 e-mail:

Dział Pomocy Społecznej:

tel. 786 864 878

Dział Realizacji Świadczeń:

tel. 535 053 857

oraz listownie za pomocą „Poczty Polskiej” i skrzynki kontaktowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS w Gąsawie.