OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw finansowo – księgowych

 

 

Bliższe informacje na temat  ogłoszenia można uzyskać na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Gąsawa- www.gopsgasawa.bip.net.pl

 

Oferty będą przyjmowane do dnia 29.10.2020 r. do godz. 12 00  w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa.