OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownika Socjalnego

 

 

Bliższe informacje na temat  ogłoszenia można uzyskać na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej GOPS w Gąsawa- www.gopsgasawa.bip.net.pl

 

Oferty będą przyjmowane do dnia 12.04.2023 r. do godz. 15 00  w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa.