DATY PODANE PONIŻEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE, GDYŻ ZALEŻNE JEST TO OD TERMINU OTRZYMANIA DOTACJI

 

STYCZEŃ 2023 R.              -  26.01.2023 R.

LUTY  2023 R.                    -  27.02.2023 R.

MARZEC 2023 R.                -  28.03.2023 R.

KWIECIEŃ  2023 R.           -  26.04.2023 R.

MAJ 2023 R.                       -  26.05.2023 R.

CZERWIEC 2023 R.            -  27.06.2023 R.

LIPIEC 2023 R.                   -  27.07.2023 R.

SIERPIEŃ 2023 R.              -  29.08.2023 R.

WRZESIEŃ 2023 R.            - 27.09.2023 R.

PAŹDZIERNIK 2023 R.       -  27.10.2023 R.

LISTOPAD 2023 R.              -  28.11.2023 R.

GRUDZIEŃ 2023 R.             -  19.12.2023 R.