STYCZEŃ 2023 R.                                          10, 19, 26

LUTY 2023 R.                                                 10, 16, 27

MARZEC 2023 R.                                            10, 18, 28

KWIECIEŃ 2023 R.                                        06, 18, 26

MAJ 2023 R.                                                   10, 18, 26

CZERWIEC 2023 R.                                        07, 20, 27

LIPIEC  2023 R.                                             10, 18, 27

SIERPIEŃ  2023 R.                                        10, 22, 29

WRZESIEŃ  2023 R.                                       08, 19, 27

PAŹDZIERNIK  2023 R.                                 09, 19, 27

LISTOPAD  2023 R.                                        09, 16, 28

GRUDZIEŃ 2023 R.                                        07, 14, 19  

 

Termin wypłat zasiłku stałego:

19 Styczeń 2023 R.              

16 Luty 2023 R.                          

18 Marzec 2023 R.                   

18 Kwiecień 2023 R.                

18 Maj 2023 R.                            

20 Czerwiec 2023 R.            

18 Lipiec  2023 R.                      

22 Sierpień  2023 R.                

19 Wrzesień  2023 R.        

19 Październik  2023 R.        

16 Listopad  2023 R.              

14 Grudzień 2023 R.