STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Kierownik - Katarzyna Kaźmierczak

 

Główny Księgowy - Natalia Pluta

 

Stanowisko ds. finansowo - księgowych

Referent - Lidia Budzyńska

 

Dział Obsługi Administracyjnej i Kadr

(Karta Dużej Rodziny, Stypendia i Zasiłki Szkolne)

Starszy Inspektor - Beata Korona- Braciszewska

Pomoc Administracyjna  - Amelia Karpińska

 

Dział Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni

Specjalista Pracy Socjalnej - Beata Florczak

Pracownik Socjalny - Paulina Łaczkowska

Pomoc Administracyjna - Kinga Rosińska

 

Opiekunowie

Młodszy Opiekun - Violetta Binkowska

 

Dział Realizacji Świadczeń

(Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Zasiłki dla opiekunów, Świadczenie Wychowawcze)

Starszy Specjalista - Agnieszka Marguardt

Starszy Inspektor - Daria Jewasińska

Referent - Monika Danelska

 

Dział Wspierania Rodziny

Starszy Asystent Rodziny - Monika Kilińska

 

Sprzątaczka

Maria Szmytkiewicz